A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Bjørnes

Ny ordning fra 1.1.17

Egenandeler for fysikalsk behandling

Stortinget har nå vedtatt at alle skal betale egenandel for behandling hos fysioterapeut.

Stortinget har nå fattet vedtak om at alle pasienter fra 1.1.17 må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut. Unntaket er barn under 16 år og personer med yrkesskade som fortsatt er fritatt for egenandel.

• Egenandelstaket for frikort tak 2 settes til 1990 kr.

• Aldersgrensen for egenandelsfritak heves fra 12 til 16 år.
 

Det er også vedtatt at frikort for egenandelstak 2 skal automatiseres fra 1. januar 2017. Det innebærer at pasientene fra denne datoen vil få frikort uten å søke om det når egenandelstak er nådd. Frikortet kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd og overskytende beløp automatisk tilbakebetalt pasienten.

Tips en venn Skriv ut