Sist oppdatert 6. jan. 2021 kl. 15:15

Om testing for korona/Covid-19 i Porsanger

Ta kontakt med legestasjonen, telefon 78 46 00 40 mellom kl. 09.00 - 14.00 på hverdager for å få avtale om testing for Covid-19. 

Les mer ...
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunen informerer

Ekstraordinære midler til næringsfondet i forbindelse med Covid-19

Porsanger kommune har fått tildelt 1.7 millioner i ekstraordinære midler til næringsfondet i forbindelse med Covid-19. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i Porsanger kommune.

Følgende tiltak prioriteres:

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping lokalt.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang
  • i hvilken grad tiltaket bidrar til å opprettholde arbeidsplasser/skape flere arbeidsplasser 
  • samarbeidsprosjekter mellom flere næringsaktører kan støttes.

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet  legges til grunn ved tildeling. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets totale kapitalbehov, og aldri overstige 75 prosent. 

Søknadsfrist fortløpende og frem til 3. november 2020.

For mer informasjon og søknad: Klikk her!