A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Stavne

En stein for å minnes

Porsanger kommuen har fått invitasjon til å bidra til å etablere et samisk/kvensk minnesmerke på Stavne gravlund i Trondheim.

Rundt 20000 mennesker kom i transitt til Trondheim under evakueringen. Mange døde av påkjenningene. På stavne gravlund ble 28 av de evakuerte begravet i umerkede graver. Mange slektninger visste ikke hvor deres slektning befant seg eller var begravet.
 
Formannskapet i Trondheim har vedtatt å etablere et minnesmerke, som skal bestå av steiner á 50 - 70 cm fra hver enkelt sitt hjemsted. Steinene skal sendes felles med hurtigruta til Trondheim i begynnelsen av august.
 
Porsanger var hjemsted for frem av de avdøde:
 
Porsanger Historielag er invitert til å hjelpe oss med å finne steiner og bidra til prosjektet. Prosjektleder Sissel Bergh ønsker også kontakt med etterkommere/famile.
 
Har du informasjon eller på annen måte ønsker å bidra, ta kontakt med ordfører Aina Borch tlf. 95 76 27 10 eller Porsanger Historielag v/leder Cato Stene tlf. 48 99 23 83.
 
Tips en venn Skriv ut