A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kart over skuterløype 21 og 22

Endring av vedtak for midlertidig stenging av skuterløype sør for Børselv

Fylkesmannen vedtar midlertidig motorferdselforbud på skuterløype 21 og 22

Fylkesmannen vedtar med dette midlertidig motorferdselsforbud i følgende snøskuterløyper i Porsanger kommune jf. vedlagt kart:

  • Løype 22 fra Fv 92 til løype 21 ved Luovanjoaski
  • Løype 21 fra Čáhppiljohka/Sappirjoki til Stuorra Suolojávri (515 m.o.h.)
  • Motorferdselsforbudet trer i kraft fra og med 10. april og varer inntil videre.
  • Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.
  • Motorferdsel etter direkte hjemmel i motorferdselloven § 4 omfattes ikke av forbudet.
  • Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) § 9 første ledd.