Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langst tradisjonelle ferdselsårer i Finnmark § 2 vedtar Fylkesmannen i Finnmark endring av vektbegrensningen i forskrift om bruk av motorkjøretøyer på barmark langs tradisjonelle ferdselårer, Porsanger kommune, Finnmark § 1.

Ny § 1:

Bruk av motorkjøretøy med maksimal egenvekt inntil 800 kg er tillatt på godkjente barmarksløyper i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking i Porsanger kommune. Traktorer tillates benyttet av registrerte næringsutøvere i forbindelse med egen næringsutøvelse.

Fylkesmannens vedtak er et forskriftsvedtak og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens regler.

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradsijonelle ferdselårer, Porsanger kommune, Finnmark kan leses i sin helhet på Lovdata, her