A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Endring i satser for 2020

Endring i eiendomskattegrunnlaget og reduserte satser for kommunale avgifter i 2020

Det er reduksjon i satsene for kommunale avgifter i hht til vedtatt gebyregulativ for 2020.

Vedtatt endring i eiendomskattegrunnlaget

  1. Kommunestyret vedtar å følge Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger ved beregning av eiendomsskatt fra og med 2020.
  2. For fritidseiendommer og næringseiendommer foretas en kontorjustering på 40 % av takstgrunnlaget.
  3. Promillesatsen fastsette i budsjettvedtaket.
  4. Det gjennomføres ny allmenn taksering av fritidsboliger og næringseiendommer i 2020 som gjøres gjeldene fra og med 2021.

Eiendomskatt etter de nye satsene vil bli utfakturert i april 2020.