A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
MIddag

Gjeldende fra 19.9.17

Endring i måltidstidspunkt

Det vil bli endret måltidstidspunkt for beboere i institusjon og for middagservering for hjemmeboende fra tirsdag 19.9.17.

Fra tirsdag 19.9.17 gjøres endring i tidspunkter for måltider til beboere i institusjon, for matombringing til hjemmeboende og servering av middag fra kantina ved Porsanger Helsetun. Endringen vil evalueres i løpet av november-desember i år.

Nye tidspunkter blir som følger:

  • Utkjøring av middag til hjemmeboende innbyggere med vedtak om slik tjeneste gjøres fra kl. 14.00 (tidligere kl. 13.00).
  • Middagsservering i kantina ved Porsanger helsetun for beboere i omsorgsbolig og andre med avtale starter kl. 15.30 (tidligere kl. 13.00).
  • Det er ikke lenger mulig å betale kontant  for middag i kantina, men det kan kjøpes bonger eller gjøres avtale med kjøkkenet om faktura. Personer som vil ha behov for mellommåltid/ lunch kan evt. kjøpe dette i kantina.
  • Deltakere i dagaktivitet for hjemmeboende kan kjøpe seg middag etter endt aktivitet fra kl. 14.00.
  • Beboere i institusjon vil få servert middag fra 15.30, og det innføres tilbud om mellommåltid midt på dagen.

Skulle det være spørsmål til endringen kan fagleder kjøkken Jan Georg Svane kontaktes på mobil 48 50 16 21 eller en kan ta kontakt med den aktuelle tjeneste, kontaktinformasjon finner du her.