A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Rosa sløype_217x325

Er du kreftdiagnostisert og i jobb eller på tur tilbake i jobb?

Opptreningssenteret i Finnmark (OiF), som ligger i Alta, starter den 6. juni i år opp et kurs for personer som har eller har hatt kreft. Kurset vil etter oppstart gjennomføres 1 dag i uka over 5 uker, noe som betyr at deltakere kan bo hjemme mens man deltar på kurset.

Kurset er et «raskere tilbake»-tilbud som skal hjelpe deltakerne med å øke livskvalitet og jobbnærvær samt bidra til bedre mestring av jobbtilværelsen. Dersom du opplever utfordringer med å komme tilbake i jobb etter endt kreftbehandling eller har startet i jobb og føler at det ikke går så bra, kan dette være et aktuelt kurs for deg.

Deltakerne vil i løpet av kurset følges opp av psykolog, fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut gjennom oppholdet,og ved behov brukes klinisk ernæringsfysiolog og lege som relevant fagpersonell. Programmet vil bestå av en blanding av både forelesninger, fysisk aktivitet, samtaler/ refleksjon og avspenning. I tillegg til kartleggingssamtale, legges det opp til 3-5 konsultasjoner med relevant fagpersonell ved behov.

For å kunne søke på mestringsoppholdet må du være ferdig behandlet etter kreftdiagnose og helt eller delvis sykemeldt. Det kreves en henvisning fra fastlege og herfra vil teamet på OiF ta kontakt med hver enkelt for en oppstartstime.

Tilbudet er fullfinansiert av Helse Nord og medfører derfor ingen egenandel for deltakerne.

Dersom du ønsker en plass på kurset, tar du kontakt med din fastlege som på vegne av deg kan sende inn søknad med relevant informasjon.