A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Smørfjord havn

Et nytt kapittel for fjorden vår

Porsangerfjorden er den blåe tråden i vår historie. Den gir arbeidsplasser i distrikt og tettsted, er spiskammer og lønnkammer. Et nytt kapittel skal skrives, og det ønsker jeg at vi skal være med på. 

Les hele mulighetsstudien på Havforskningsinstituttet sine sider.

- Uten det årviste loddefisket vilde neppe nogen allmue kunne brødfø seg på Porsangerfjorden. Sitater stammet fra distriktslege Christensen i 1906 og er gjengitt i boka Nordlendingen (1997).

Fra teksten går det frem at Porsangerfjorden kunne ha år som var bedre enn andre. Ikke ulikt slik jeg har sett fjorden gjennom mine år i Porsanger. Fra år med tilnærmet død fjord og lita tru, til at fjorden igjen gir optimisme og vekst. I perioden 2010 til 2018 har antall heltidsfiskere i Porsanger økt med 65 prosent fra 18 til 52 prosent. Nylig leste jeg om Sveinung Andreassen Follesø fra Lakselv som realiserer fiskerdrømmen med å kjøpe ny båt. Sammen med økt trafikk av fritidsbåter er det allsidig aktivitet på fjorden.

Havforskningsinstituttet (HI) la denne uka frem Porsangerfjorden 2.0, et prosjekt med formål å bygge opp igjen fiskebestander i Porsangerfjorden. Det foreslås både å begrense fiskeri, og å studere tiltak som kan bidra til å stimulere veksten i bestandene. Utgangspunktet vil være at man deler fjorden i tre soner, hvor fisket fortsetter som vanlig i én av dem og reguleres i de to andre. Målet er å bygge opp igjen tradisjonelle fjordbestander av torsk, hyse, sei, rødspette, kveite og steinbit til slik det var den gang lokalbefolkningen, uansett hvor de bodde, kunne sette over potetene og dra en snartur på sjøen for å hente resten av middagen.

Dette er interessant for alle oss med hjertet for Porsangerfjorden. Med oppbygging av nyskapende vekst-strukturer, som vil anrike fjordsystemet gjennom økt produksjon i nye leveområder, er det også innenfor rekkevidde å øke verdiskapningen basert på fjordens ressurser, utover det man kan forvente basert på tradisjonelt fiskeri alene. Dette er et spennende utgangspunkt for å diskutere hvordan vi best kan fortsette å øke verdiskapingen i og rundt Porsangerfjorden.

Vi trenger å styre forvaltningen av fjorden vår, slik at vi unngår å gå i den samme fella som tidligere, der fjordøkologien kollapset pga overfiske, kråkebolleinvasjon med mere. Vi trenger å finne balansen mellom vekst og vern. Derfor inviterer Porsanger kommune til åpent innspillsmøte på Stabbursnes naturhus søndag 24. februar. Fjordens fremtid formes av at vi som bor rundt den engasjerer oss. I Havboka til Morten Strøknes står det at «Å få napp rommer følelsen av at hva som helst kan komme opp av havet». Med samme nysgjerrighet ønsker jeg at vi skal møte mulighetene Porsangerfjorden kan gi. Jeg tror den kan brødfø flere.

Vel møtt til et spennende møte på Stabbursnes Naturhus søndag 24.2 kl 1800.

Klikk her for link til facebook-arrangement

Tips en venn Skriv ut