A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Flom - flytt utstyr

Det er femtiårsflom i våre vassdrag

Flom i Porsanger kommune

Oppdatert søndag 7. juni kl 20:30 (DENNE INFOEN ER OPPDATERT I NY ARTIKKEL)

Vannet har økt mye det siste døgnet i elver i Porsanger, og er fortsatt stigende. Vi ber om at det vises hensyn og at ferdsel i flomutsatte områder unngås.
Lakselva har søndag kveld en vannføring på 257 m3/s i Skoganvarre, noe som er 2 m3/s mer enn en femtiårsflom. I Lombola i Stabburselva er det i samme tidsrommet en vannføring på 385 m3/s noe som er  41 m3/s mer enn en femtiårsflom. Lakselva og Stabburselva er fortsatt økende. Fortsatt mye snø og sen snøsmelting gjør at vi må forberede oss på muligheten for ytterligere økning i vannstanden i vassdragene. Snømengder i fjell og på vidde skal ned i form av smeltevann, og været de kommende dager avgjør hvor fort vannet kommer ned.

 

Hva gjør kommunen? 

Kommunen følger situasjonen og samarbeider med NVE. Porsanger kommune har befart ulike områder og fått råd fra NVE. Slik situasjonen er nå vurderes det som størst sannsynlighet for flom ved Stabburselva, Lakselva, Børselva, i slik prioritering. Kommunen vurderer tiltak fortløpende. 

 

Mer informasjon

Fylkesmannen har laget utdypende informasjon om hvordan man skal forberede seg på flom på sin hjemmeside. 

Artikkelen finner du her: Forbered deg! 

 

Ellers anbefaler vi å følge flomvettreglene

FLOMVETTREGLENE ⚠️
1️⃣ Flytt eller sikre løse gjenstander ute ➡️ Campingvogner, fritidsbåter, løse materialer, hagemøbler, grill +++
2️⃣ Rens renner og vannveier i nabolaget slik at vannet kan renne fritt.
3️⃣ Fjern snø, blader og hageavfall i bekker og grøfter i nærheten. Sand, grus, snø, is, kvister og andre gjenstander kan hindre vannet i å renne vekk.
4️⃣ Sikre verdifulle gjenstander i kjeller og garasje. Lukk vinduer og dører. Benytt sandsekker dersom eiendommen din kan bli utsatt for flom.
5️⃣ Ikke oppsøk elver og bekker med mye vann. Ikke kjør båt på elver med stor vannføring. Unngå fare.
6️⃣ Unngå bilkjøring i områder med flom.
7️⃣ Følg med på flomvarselet på www.varsom.no og informasjon fra kommunen din.
🚜 Bønder: Flytt rundballer bort fra områder som kan oversvømmes.