A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Pleiemedarbeider

Fokus på økt trygghet i hjemmet for eldre

Blant mennesker over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i eller nær hjemmet. For personer over 65 år skyldes 80-90% av skadene hvert år fallulykker.

Hjemmetjenesten i Porsanger kommune vil i en periode fremover ha fokus på trygghet i hjemmet for eldre. Herunder hvordan du som innbygger selv kan gjøre tiltak i hjemmet for å skape større trygghet. Eksempler på dette kan være å montere komfyrvakt for å forebygge branntilløp, begrense bruk av gulvtepper og overmøblering for å forebygge fall, installere enkle hjelpemidler som håndtak i dusj og antiskliunderlag i dusj/badekar for å forebygge fall, strø på utsiden av boligen for å forebygge fall og lignende.

I den forbindelse vil vi dele ut bladet «Fakta» fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til våre brukere av hjemmetjenesten. Der finner du mange gode forslag på enkle tiltak du selv kan gjøre for å gjøre det tryggere for deg å bo hjemme.

Hjemmetjenesten vil være behjelpelig med informasjon om hvor du kan skaffe deg hjelpemidler, hva du selv kan gjøre og hvem du evt. kan kontakte for råd og hjelp.

Dersom også andre ønsker dette informasjonsbladet kan en ta kontakt med helse- og omsorgsadministrasjonen.