A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunevåpen Porsanger kommune

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021

Vedlagt ligger formannskapets innstiling til årsbudsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021 til alminnelig ettersyn. Dokumentet vil ligge til ettersyn til 14. desember 2017, da kommunestyret fatter endelig budsjettvedtak. 

Link til innstillingen ligger her:  Formannskapets innstilling til Årsbudsjett og økonomiplan 2018.pdf

Under behandlingen i saken ble følgende vedtak fattet:

PS 149/17

Porsanger kommune vedtar årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018- 2021 likelydende rådmannens anbefaling.

Protokolltilførsel fra Høyre:
Det tas forbehold om endringer før endelig behandling i kommunestyremøtet.

Enstemmig vedtatt