Formannskapet innstilling finner du her;

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2021 - økonomiplan 2021-2024

 

Kommunedirektørens presentasjon av anbefaling til budsjette 2021 - økonomiplan 2021-2024 finner du her;

https://www.porsanger.kommune.no/kommunedirektoerens-fremlegging-av-budsjettforslag-for-2021.6345869-21678.html