A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Paragraf

Forskrift om gebyrregulativ

Varsler med dette om igangsetting av arbeidet med forskrift.

Porsanger kommune varsler med dette om igangsetting av arbeider med Forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjoneringsloven for Porsanger kommune.

Forskriftene utarbeides med hjemmel i § 33-1 i plan- og bygningsloven, § 32 i matrikkelloven og § 7 i eierseksjoneringsloven.