A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

På grunn av oversvømmelse

Gagga-, Klemetstad-, Skoganvarre- og Sangovannsveien er stengt

I samråd med Politiet er veien Gaggaveien stengt for allmen ferdsel. Dette med bakgrunn i at veien står delvis under vann, samt at det foregår anleggsarbeid ved Gaggavann.

Klemetsadveien er stengt fra Pahdanmukka og oppover.

Vei til Skoganvarre boligfelt er stengt.

Vi ber om at ferdselsforbudet overholdes.

Porsanger kommune vil komme med informasjon når veiene åpner igjen.

Gaggavann

Gaggavann stengt vei

Klemetstdaveien

Klemetstadveien stengt

 

Skoganvarre

Skoganvarre Stengt veier