RiddoDuottarMuseat har fått tildelt midler til dokumentasjonsprosjektet «Elvebåter i Porsanger» fra Kulturrådet, Sametinget, Det norske UNESCO-kommisjonen, Porsanger kommune og Kainun institutti — Kvensk institutt.

Midlene brukes til dokumentasjonsprosjektet i Porsanger og til et kurs i elvebåtbygging i Porsanger sommeren 2018.

I løpet av kurset skal det bygges fem forskjellige elvebåtvarianter: en tradisjonell stakebåt tilhørende Lakselva, en elvebåt av Børselv-typen, en elvebåt av Stabburselv-typen, en elvebåt av Skoganvarre-typen pluss en valgfri båt.

 

Kursspråk er kvensk, finsk og samisk.

Kursledere er Jouni Laiti fra Utsjok/ Tenon vene og Øyvind og Dagfinn Lindbäck fra Lakselv.

Del 1: Materialbearbeiding i Utsjok i perioden uke 12-13

Del 2: Båtbygging i Porsanger i perioden uke 29-36

Lag- og foreninger får nå tilbud om å bygge en båt til seg selv.

 

Påmelding til Riinakaisa Laitila/ Porsanger museum mobil. 950 13 125

Siste frist: 20. april 2018. Påmeldingen er bindende.