Publisert 25. nov. 2020 kl. 16:44

Pressemelding 25. november - en ny bekreftet smittet av covid-19

Les mer ...
Sist oppdatert 23. okt. 2020 kl. 14:55

Om testing for korona/Covid-19 i Porsanger

Ta kontakt med legestasjonen, telefon 78 46 00 40 mellom kl. 09.00 - 14.00 på hverdager for å få avtale om testing for Covid-19. 

Les mer ...
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
b8cc41f2c23fcd5970f74c3c49efafec_XL[1]

Prográmma / Program

Giellavahkku 2020 / Språkuke 2020

Vuossárgga 19/10 – duorastahkii 22/10 Duodji dii. 10.00-13.00. Mii duddjot káffeseahka ja oahppat duddjonsániid. Sadji 5 olbmui.
Dieđit tlf bokte: 92 20 56 04 /dahje maila bokte: samiskspraksenter@porsanger.kommune.no
Gaskavahkku 21/10 – Giellakafea dii. 18.00-20.00. Lea Nilsen Marakatt čájeha oanehisfilmma maid lea ráhkadan Dagny Larsena birra. Sadji 20 olbmui.
Dieđit tlf bokte: 92 20 56 04 /dahje maila bokte: samiskspraksenter@porsanger.kommune.no
Bearjadat 23/10 - Boddu /Lunša dii. 11.30-13.00. Sadji 5 olbmui.
Dieđit tlf bokte: 92 20 56 04 /dahje maila bokte: samiskspraksenter@porsanger.kommune.no
Vuossárga 26/10 Teáhter dii. 13.00. Beaivváš teáhter čájeha “Guollelihkku” giellaguovddážis. Čájálmas heive mánáide 3 jagi bajás ja sihke 1. ja 2. gielagiidda. Sadji 20 olbmui.
Dieđit tlf bokte: 92 20 56 04 /dahje maila bokte: samiskspraksenter@porsanger.kommune.no


Nuoraidskuvlla ohppiin lea garraduodji olles vahkku.

Mii čuovvut FHI njuolggadusaid.
• Buohkat leat dearvvášat
• Geavahit giehta sprihta go boađat
• Doallat 1 mehtára gaska
• Čállit nama ja telefuovnnanr go boađat

--------
Mandag 19 /10 – torsdag 22/10 Duodji kl. 10.00-13.00. Vi syr kaffepose og lærer tilhørende duodjitermer. Inntil 5 personer.
Påmelding pr tlf: 92 20 56 04 /eller e-post samiskspraksenter@porsanger.kommune.no
Onsdag 21/10 – Språkkafe kl .18.00-20.00. Lea Nilsen Marakat viser kortfilm hun har laget om
Dagny Larsen. Inntil 20 personer.
Påmelding pr tlf: 92 20 56 04 / eller e-post samiskspraksenter@porsanger.kommune.no
Fredag 23/10 Lunsj /boddu kl. 11.30-13.00. Inntil 5 personer.
Påmelding pr tlf: 92 20 56 04 / eller e-post samiskspraksenter@porsanger.kommune.no
Mandag 26/10 Teater kl. 13.00. Beaivváš teater viser teaterstykket « Fiskelykke» på språksenteret. Stykket passer for barn fra 3 år som har samisk som 1. eller 2. språk. Inntil 20 personer.
Påmelding pr tlf: 92 20 56 04 / eller e-post samiskspraksenter@porsanger.kommune.no

Lakselv ungdomskoles samisk elever har duodji hele uken.

Vi følger retningslinjer til FHI.

• Alle må være friske
• Alle bruker håndsprit ved ankomst
• Alle holder minimum 1 m avstand
• Alle må registrere seg med navn og telefonnummer ved ankomst

b8cc41f2c23fcd5970f74c3c49efafec_XL
giellavahkku 2020