A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
giella

Giellavahkku / Språkuke

Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

HVA ER SAMISK SPRÅKUKE?
Samisk språkuke er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å synliggjøre samiske språk nettopp denne uka. Sammen tar vi et større ansvar for at samiske språk høres, synes og brukes på alle samfunnsområder.

HVA KAN DERE BIDRA MED?
Å vise det språklige og kulturelle mangfoldet i Norge, vil være med på å skape bro mellom det samiske og norske samfunnet.

Eksempler på hva som kan gjøre:
• Lage samisk innhold rettet mot både samer og ikke-samer
• Løfte frem samisk språk og kultur på ulike måter
• Skrive velkommen på samisk (Nordsamisk: Bures boahtin - Sørsamisk: Buerie båeteme - Lulesamisk: Buorisboahtem)
• Lage infoplakat også på samisk (for eksempel husk å ta av skoene)
• Arrangere en språkkafé
• Henge opp plakaten til Samisk språkuke 2019

Alle bidrag er velkommen! Hvordan du ønsker å synliggjøre samisk språk er opp til deg selv. Del gjerne link til arrangement her, og husk å merke dine innlegg på sosiale medier med #giellavahkku #giellavahkko #gielevåhkoe!

Kanskje du har andre gode ideer, og vil være med på Samisk språkuke?

Skriv til giellalokten@samediggi.no, eller ta kontakt med ditt nærmeste samiske språksenter!
_________________________________________________

Sámi giellavahkku ulbmilin lea buoridit sámegielaid stáhtusa, ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Juste dán vahkus galget sámegielat gullot ja oidnot juohke sajis.

MII LEA SÁMI GIELLAVAHKKU?
Sámi giellavahkus mii ovttas oainnusmahttit ja buoridit máhtu sámegielaid birra olles servodagas. Priváhta ja almmolaš ásahusat, ealáhuseallin, organisašuvnnat, priváhtaolbmuid ja eará aktevrrat bovdejuvvojit oainnusmahttit sámegielaid juste dán vahkus. Ovttas váldit mii stuorábuš ovddasvástádusa sámegielaid gullomis, oidnomis ja geavaheames buot servodatsurggiin.

MAID SÁHTTIBEHTET DII DAHKAT?
Čájehit gielalaš ja kultuvrralaš girjáivuođa Norggas, ja leat mielde šaldumin sámi ja norgga servodaga gaskka.

Ovdamearkkat maid sáhttibehtet dahkat leat:
• Ráhkadit sámi sisdoalu sihke sámiid ja ii sámiid ektui
• Loktet sámegiela ja sámi kultuvrra iešguđege vugiiguin
• Čállit bures boahtima sámegillii
• Ráhkadit infoplakáhta maiddái sámegillii (omd. muitte nuollat skuovaid)
• Lágidit giellagáffádaga
• Heŋgestit Sámi giellavahkku 2019 plakáhta.

Buot veahkki lea buorre! Don mearridat ieš mot áiggut čalmmustahttit sámi gielaid.

Dus soitet leat eará buorit jurdagat, ja háliidat leat mielde Giellavahkus?

Čális dákko giellalokten@samediggi.no, dahje válddes oktavuođa du lagamus sámi giellaguovddážiin!