A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
arbeidsgiverstrategi_008_1200x800

Gjenåpning av skolene i Porsanger

7.mai la Regjeringen fram en plan for videre håndtering av Covid-19.pandemien. I planen fremgår det at alle grunnskoler og videregående skoler kan åpne for alle elever fra mandag 11.mai.

Alle grunnskolene i Porsanger åpner for alle elever i løpet av uke 20. Det er gitt rom for lokale tilpasninger i forhold til kravene om smittevernfaglig forsvarlig drift, og det vil variere hvilke tilbud som gis ved den enkelte skole.

Det er i planen også åpnet for at voksenopplæringen og kulturskolen kan gjenåpne, men på grunn kapasitet i forhold til smittevernfaglig forsvarlig drift, vil disse ikke åpnes fra mandag. Det vil bli gjort fortløpende vurderinger, og vi åpner disse så fort det er kapasitet.

Informasjon om detaljer rundt organiseringen av gjenåpning vil bli gitt foreldre, foresatte og elever ved den enkelt skole. Endringer i tilbudet kan komme på kort varsel. Dette i forhold til krav om smittevernforsvarlig drift og endring i smittesituasjon. Skoleeier skal fortsatt sikre tilbud til barn av personell med kritisk samfunnsfunksjon og elever med særlige behov.

Vi ønsker at alle skal føle seg trygg når elevene nå skal tilbake på skolen. Vi oppfordrer til tett dialog mellom skole og hjem. Vi oppfordrer også alle til å lese smitteveilederne og følge de generelle smittevernrådene fra FHI.

Vi gleder oss til gjenåpning og ønsker alle elever og ansatte velkommen tilbake til skolen!

 

Plan for oppstart grunnskole uke 20

Lakselv ungdomsskole

 • Planleggingsdag mandag 11.mai.
 • Tirsdag 12.mai: 10.trinn
 • Torsdag 14.mai: 9.trinn
 • Fredag 15.mai: 8.trinn
 • Mandag, torsdag og fredag: 08.30-12.25
 • Tirsdag og onsdag: 08.30-14.10

Lakselv barneskole

 • Planleggingsdag mandag 11.mai.
 • Tirsdag 12.mai: 5.-7.trinn
 • Mandag, torsdag og fredag: 08.30-12.20
 • Tirsdag og onsdag: 08.30-14.10
 • Ingen endring for 1.-3.trinn. Egen info for 4.trinn

Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter

 • Mandag 11.mai: 5.-7.trinn
 • Tirsdag 12.mai: 8.-10.trinn
 • Ingen endring for 1.-4.trinn

Børselv skole

 • Mandag 11.mai: 7.-10.trinn
 • Ingen endring for 1.-6.trinn
 • Elevene følger ordinær timeplan, men leksehjelp utgår.