A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Logo for Utvalgte kulturlandskap-Goarahat og Sandvikhalvøya

Goarahat og Sandvikhalvøya nominert til nasjonal kulturlandskapspris

Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap er nominert  til nasjonal kulturlandskapspris 2020 fra Troms og Finnmark som ett av to områder.

Det andre området er Trondenes Historiske Senter, Harstad kommune.

Dette informerer Fylkesmannen i Troms og Finnmark om i e-post til Porsanger kommune.

Etter forskriftsendringer fra 1.1.2020 overtok kommunen ansvaret for tilskuddsordning for det utvalgte kulturlandskapsområdet i Porsanger (UKL).

Så langt har kommunen tildelt over kr 720 000 fra statlige midler til ulike tiltak i Gorahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap i 2020.