A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
amaryllis

God jul fra ordføreren

Julefreden senker seg, og det gir som alltid god anledning til refleksjon. Juletreet ble pynta kvelden før kvelden, og det bringer frem mange gode minner når julepynt samlet i årenes løp henges på treet. Nå kan jula og gjestene bare komme. Jeg er klar!

Mange kaster jobbstresset og går over i «julestresset», som byr på vasking og baking og pynting av tre og andre juleforberedelser. Noen har tatt til orde for at jula ikke feires inni skap og skuffer, og det er jeg helt enig i. Samtidig handler det for meg like mye om den mentale ryddingen som gjøres når rom etter rom blir ryddet og vasket. I en travel hverdag blir det ofte de litt enklere løsningene, da er det viktig å finne rom til å stoppe opp og gi seg selv et pust i bakken. 

Å være gode mot hverandre er ett av julas budskap. Jeg merker meg hvordan jula åpner opp for å gi gaver og mat til de som trenger det. Det er viktig at vi ser og anerkjenner at mange dessverre ikke har det økonomiske handlingsrommet til å feire jul med alle retter på bordet og gaver under treet. Det er til ettertanke at forskjellene i Norge øker og stadig flere barn lever under fattigdomsgrensa. Fine tradisjoner med muligheter for å gi en julepakke, mat eller tid til noen som trenger det er etablert, og jeg håper det blikket som jula åpner kan strekkes inn i hverdagen, når den møter oss igjen i januar. Vi trenger en inkluderingsdugnad som ingen andre enn du og jeg kan bidra til.

Det gjøres fantastisk mye bra i Porsangersamfunnet, som inkluderer enkeltpersoner og bygger fellesskap. Levende bygder, frivillige organisasjoner og et godt tjenestetilbud gjør at det ligger godt til rette for at vi alle kan trives. Og det er det aller viktigste rekrutteringstiltaket når mange nye innbyggere allerede har etablert seg i Porsanger. Det gir anledning til flere hender i frivillige organisasjoner og er starten på nye vennskap, når flere kommer til med sin erfaring og kompetanse.

Forsvarets etablering er den viktigste enkeltårsaken til at Porsanger har vokst med 36 innbyggere de tre første kvartalene i 2019. Fra 100 ansatte og vernepliktige i fjor på denne tida til 450 i år, er en formidabel økning. Ikke alle bor her fast, men de aller fleste bruker tilbudene våre og deltar på en eller annen måte til samfunnsbygging.

Med rundt 40 barnefødsler i 2019 gir det grunn til å tro at det ligger mer bak statistikken. En varslet positiv utvikling, gjør at mange allerede har flyttet til Porsanger eller ser hit også for andre jobbmuligheter. Nå har vi muligheten til å utvikle tjenestetilbudet vårt, og som kommune er det aller viktigste vi gjør å fokusere på de kommunale tjenestene.

Barnehage er vår viktigste innsats, og vi vil ha høyt fokus på å bygge ny barnehage når vi runder inn i 2020. Kvalitet i skole, helse og omsorg er selvsagt andre viktige fokusområder, men jeg tenker det er viktig å ha ekstra fokus på det vi ønsker oss aller mest, og da er et godt barnehagetilbud en avgjørende faktor for at barnefamilier skal kunne bo og trives her.

Mange spør om muligheter for bolig, og jeg applauderer de private entreprenørene våre, som har vært fremsynte og satset på å bygge leiligheter. De så nok hva som var i emning, og det som er viktig er at det faktisk er mulig for Forsvarsbygg å skaffe de 25 leilighetene de er på jakt etter. Kommunale boligtomter står også på dagsorden, og om alt går etter planen vil området være klart første halvdel 2020, og byggeklare tomter kan stå klare i 2021.

Politisk har det vært en spennende høst, med tøffe, men konstruktive forhandlinger om budsjett og andre viktige saker. Porsangers befolkning er et engasjert folkeslag, og vi har mange ulike interesser. Å møte alles behov og ønsker til fulle er en umulig oppgave, men jeg tenker vedtakene gir mulighet for en positiv utvikling. At vi er uenig om politisk retning er ufarlig, det som er viktig er at vedtakene står i forhold til det tjenestetilbudet vi er forpliktet til å gi innbyggerne og de økonomiske rammebetingelsene.

Da gjenstår å runde av der jeg startet. Jula er for meg tida for stillhet og refleksjon, samvær med familie og venner og ladding av batterier. Skuldrene er senket og roen har funnet hjertet. Med dette vil jeg ønske alle en riktig god julehøytid. Ta vare på deg selv og de du har rundt deg!