A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Oslo  20130104. Influensavaksine, svineinfluensavaksine, vaksine, svineinfluensa, influensa, sprøyte, vaxigrip Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Gratis HPV-vaksinering av kvinner

Det gis tilbud om gratis HPV-vaksinering til kvinner født i 1991 eller senere på helsestasjonen i Lakselv. Ta kontakt med helsestasjonen for timebestilling.

Stortinget har besluttet at alle kvinner født i 1991 eller senere skal få tilbud om gratis HPV-vaksine for å beskytte seg mot livmorhalskreft. Tilbudet om gratis vaksine varer i to år fra november 2016, og betyr at du som ønsker å benytte deg av dette tilbudet bør ha påbegynt vaksinasjonen senest innen utgangen av 2018. Kvinner som ikke benytter seg av tilbudet i denne perioden må selv dekke utgifter til vaksinering om en ønsker å ta denne på et senere tidspunkt. Vaksinasjonen vil organiseres av kommunene. Ønsker du vaksine kan du ta kontakt med helsestasjonen for timebestilling.

Nedenfor kan du lese utdrag av den informasjon som Folkehelseinstituttet har lagt ut på sine nettsider og lenker til disse.

Hvorfor får jeg tilbud om HPV-vaksine?
Av alle seksuelt aktive blir 70 prosent smittet med humant papillomavirus (HPV), de fleste i ung alder. HPV smitter ved seksuell aktivitet og er svært vanlig. Vaksinen
anbefales om du har hatt ingen, én eller flere seksualpartnere.  De fleste HPV-infeksjoner gir ingen symptomer og går over av seg selv, men ca. 10 prosent vil få en langvarig infeksjon. Langvarig infeksjon med HPV kan gi livmorhalskreft. Det finnes mange ulike typer HPV.

Hva er HPV-vaksine?
HPV-vaksine beskytter mot to av de vanligste kreftfremkallende HPV-typene. Den anbefales til deg som er ung kvinne, også om du har debutert seksuelt. Vaksinasjonen består av tre doser som gis i løpet av 6-12 måneder. Mer informasjon om vaksinen finner du på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

Alle dosene du får blir registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Du kan sjekke hvilke vaksiner du har fått på nettjenesten Mine vaksiner:

Hva er HPV?
Det finnes mange forskjellige varianter av viruset HPV og de har ulike egenskaper.Noen er helt ufarlige, mens andre kan forårsake kreft. Noen HPV-typer kan gi vanlige vorter og kjønnsvorter, mens andre kan forårsake kreft i ulike organer. Hos kvinner er livmorhalskreft vanligst, men HPV kan også føre til kreft i skjede, ytre kjønnsorganer, endetarm eller i svelg. Menn kan få kreft på grunn av HPV-infeksjon i penis, endetarm og svelg. Det er i praksis vanskelig å beskytte seg godt mot at HPV overføres seksuelt. Kondom gir begrenset beskyttelse fordi viruset også kan finnes på huden rundt kjønnsorganer som kondomet ikke dekker.

Bør jeg gå til regelmessig livmorhalsundersøkelse selv om jeg har tatt HPV-vaksine?
Livmorhalsprogrammet (celleprøve fra livmorhalsen) er et tilbud til alle norske kvinner fra 25-års alder om undersøkelse av livmorhalsen hvert 3. år. Hensikten er å oppdage kreft eller forstadier til kreft så tidlig som mulig. Det er viktig at også vaksinerte følger Livmorhalsprogrammet, fordi HPV-vaksinen ikke beskytter mot alle kreftfremkallende HPV-typer. Den beste beskyttelsen mot livmorhalskreft får de som både lar seg vaksinere og deltar i Livmorhalsprogrammet.