A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Gravemasdkub

Graveaktivitet i sentrum

Det er startet et arbeid med å skifte ut og etablere nye kummer i sentrumsområdet for å ta unna overflatevann. Det vil også gjøres et arbeid med å etablere gangsti mellom Kirkeveien og E6 ved Misjonshuset. Arbeidet utføres med store maskiner og det er viktig å ta hensyn til de som jobber. Vi vil også oppfordre alle myke trafikanter til å bruke refleks, og gjerne refleksvest.  

Ellers vil det være arbeid i nærheten av; 

- Nordsiden av Spar Lakselv 

- Sør for Martes Bistro 

- Sør for Porsanger Lensmannskontor 

- Sør for Banaksenteret