A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
FIMIL

Innlevering av avfall fra husholdning

Grovavfallscontainer i distriktene - Gairasmoen avfallsanlegg

Fra mandag 22.06.2020 til 08.07.2020 plasseres det grovavfallscontainer i distriktene.

 

Børselv:                Mandag kl. 17:00 – 19:00

Indre Billefjord:    Tirsdag kl. 17:00 – 19:00

Olderfjord:            Onsdag kl. 17:00 – 19:00

 

Gairasmoen avfallsanlegg, husholdningskunder:

OBS. utvidet åpningstid fra 09.06 - 06.08

Mandag kl 09:00 - 15:00 

Tirsdag  kl 09:00 - 15:00

Onsdag  kl 09:00 - 15:00 

Torsdag kl 09:00 - 18:00 

Fredager er det stengt for all levering av avfall fra husholdning.

 

NB. fra 2019 innførte Fimil betaling for for levering av bygge- og rivingsavfall fra husholdningene. Hver husstand vil ha 3 GRATIS LEVERINGER PR. KALENDERÅR. Har du flere lass enn dette i samme kalenderår vil det fra den fjerde levering koste 640 kr pr. lass. Levering gjelder med personbil og tilhenger inntil 1,4 kubikkmeter pr. lass. Dersom lasset på hengeren overskrider denne mengden betydelig vil det bli dobbelt gebyr. Fimil understreker at dette kun gjelder bygge- og rivingsavfall. De oppfordrer og alle å levere rene lass med bygge og rivingsavfall for å utnytte sine gratis leveringer til det fulle.

Alt annet husholdningsavfall slik som klær, møbler, jernskrot, papp, glass, farlig avfall, hageavfall m.m er fortsatt gratis og levere på deres miljøstasjoner.