A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Brønner som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig skal registreres

Har du registrert vannforsyningssystemet/ brønnen din?

Hvis du deler brønn med en eller flere skal brønnen/ vannforsyningssystemet registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystemer og de veldig små.

En slik oversikt er nødvendig for at kommunen skal kunne ta drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter relevant regelverk.

For at Mattilsynet skal kunne gjøre disse dataene tilgjengelige for kommunen, er vi avhengig av at alle vannforsyningssystemer registreres. Ansvaret for at hvert enkelt vannforsyningssystem er registrert er lagt på vannverkseierne.

Les mer her

Registreringsskjema finnes på mattilsynet.no

vannbronn-16189