Helsedirektoratet har opprettet et nasjonalt hjertestarterregister med formål om å bedre overlevelsen etter hjertestans utenfor sykehus. En forutsetning for at registeret skal virke etter sin hensikt, er at alle tilgjengelige hjertestartere i hele landet registreres i løsningen. Alle bedrifter og organisasjoner som har hjertestartere skal selv registrere disse på nettsiden www.113.no. Det tar bare noen minutter.

Vi gjør oppmerksom på at det finnes flere registreringsløsninger for hjertestartere i Norge, men understreker at løsningen via www.113.no er det nasjonale, offentlige registeret som skal integreres i AMK-sentralenes datasystemer.

Hjertestarterregisteret er via www.113.no tilgjengelig ikke bare for helsepersonell, men for hele befolkningen. Der kan du finne frem til nærmeste hjertestarter i hele landet.

Du finner eventuelt mer informasjon om registeret på Helsedirektoratets nettsider.