A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Foto: Kristin Hildre Rørvik i oljefri.no /Naturvernforbundet 2017

Foto: Kristin Hildre Rørvik i oljefri.no /Naturvernforbundet 2017

Høring av forslag til forskrift om nedgravde oljetanker

Forslag til forskrift om nedgravde oljetanker i Porsanger kommune legges nå ut på høring. Porsanger kommune ber om innspill til forslaget. Frist for innspill er 24. juli 2018.

Porsanger kommunes sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk vedtok i sitt møte 11. juni 2018 å legge forslaget "Forskrift om nedgravde oljetanker, Porsanger kommune, Finnmark" ut til offentlig ettersyn. 

Frist for innspill er 24. juli 2018.

Innspill til forslaget rettes skriftlig til Porsanger kommune postboks 400, Rådhuset, 9712 Lakselv

eller klikk her for ditt innspill!

 

Dokumenter i saken: 

Høringsdokumentet "Forslag til forskrift om nedgravde oljetanker, Porsanger kommune, Finnmark"

Forurensningsforskriftens kapittel 1, som vårt forslag til forskrift har betydning for. 

 

Dersom du har en nedgravd oljetank, enten den er i bruk eller ikke, ber vi om at du setter deg inn i saken. Porsanger kommune vil komme med mer informasjon om nedgravde oljetanker, og hva du burde/kan gjøre dersom du er eier av en slik oljetank. Det er blant annet mulig å søke tilskudd for å legge om til nytt fyringssystem. Les mer på Enova sine hjemmesider.

Ta kontakt med utviklingsavdelingen hos Porsanger kommune dersom du har spørsmål til saken.