A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Høring av forslag til ny vann- og avløpsforskrift

Porsanger kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innspill er 16. september 2018.

Gjeldende vann- og avløpsforskrift ble vedtatt av Porsanger kommunestyre i 2002. Siden den gang har det skjedd viktige endringer i sentrale lover og forskrifter som berører vannforsyning og avløpshåndtering. Porsanger kommue har derfor utarbeidet dette forslaget til ny forskrift. Frist for innspill er 16. september 2018.

Høringsdokumetet: "Forslag til ny vann- og avløpsforskrift" 

Forslag til forskrift: "Forslag til forskrift om vann- og avløp, Porsanger kommune, Finnmark."

Innspill til høringen fattes skriftlig og kan sendes inn her, eller på epost 

Eventuelt kan det sendes brev til pb. 400, Rådhuset, 9712 Lakselv.

 

 

Tips en venn Skriv ut