A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Planbestemmelser 2016003 Peder Sivertsens vei nord 29

Høring - Forslag til utbyggingsavtale Lakselv sentrum

Porsanger kommune og Sentrumsboliger AS har utarbeidet et forslag til utbyggingsavtale for opparbeidelse av boligområde ved Peder Sivertsens vei iht. vedtatt reguleringsplan for området. Forslaget til utbygigngsavtale ligges nå ut til høring før avtalen behandles av kommunestyret i Porsanger. 

Utbyggingsavtalen omhandler ansvar og kostnadsdeling mellom Porsanger kommune og Sentrumsboliger AS ved opparbeidelse av nytt boligområdet ved Peder Sivertsens vei. 

Forslag til utbyggingsavtale kan lastes ned her: Forslag utbyggingsavtale 12.2.2018

Innspill til avtalen sendes skriftlig til Porsanger kommune enten per e-post til 

  • postmottak@porsanger.kommune.no

eller per oridinær post til: 

  • Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv

Merk henvendelsen med Peder Sivertsens vei sak 2018/110.

Frist for å sende merknader til avtalen er onsdag 14. mars

Kontaktperson ved spørsmål er Øystein Willersrud, e-post oystein.willersrud@porsanger.kommune.no

 

 

 

Tips en venn Skriv ut