A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Gebyrregulativ

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven

Høring gebyrregulativ 2018 - frist for innspill 14.11.2017

Nytt gebyrregulativ skal behandles av kommunestyret i desember og vil være gjeldende fra 1.1.2018 dersom regulativet vedtas.

Porsanger kommune har utarbeidet et nytt gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven. Gebyrregulativet er legges med dette ut til høring med frist 14.11.2017. 

Gebyrregulativet kan lastes ned her: Høringsforslag gebyrregulativ

Gebyrregulativet kan også sees på servicetorget på rådhuset.

Innspill til gebyrregulativet bes sendes til epost: postmottak@porsanger.kommune.no eller som oridinær til postadresse, Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv.

 

 

 

Tips en venn Skriv ut