A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Høringsfristen er satt til 1. mai 2017

Høring- Lokal forskrift om skolekretsgrenser

Porsanger kommune sender med dette på høring «Forskrift til skolekretsgrenser i Porsanger».

Forskrift om skolekretsgrenser er regulert gjennom Opplæringslova § 8-1. Opplæringslova gir ikke den enkelte kommune pålegg om å ha en slik forskrift, men i de tilfeller det skal være en skolekrets i samarbeid med en annen kommune, er det et krav.

Administrasjonen vil på bakgrunn av høringsuttalelsene legge frem et saksfremlegg til politisk behandling i kommunestyret i 2017.

Lokal forskrift for skolekretsgrenser i Porsanger.pdf

Elever bosatt i Smørfjord har i dag et tilbud om skoleplass ved Kokelv oppvekstsenter i Kvalsund kommune.

Hvorvidt barn i Olderfjord skal gå på skole i Billefjord eller Kokelv er noe som administrasjonen vil lytte til de høringsinnspill som kommer før forskriften vedtas. Her vil reisetida være ca 1 time for elvene hver vei til Lakselv for ungdomsskoleelevene, mens det vil være ca. 25 minutter til barnetrinnet i Billefjord. Det vil være ca. 35 min kjøretid fra Olderfjord til Kokelv, dersom skoleskyssen også skal ta opp elevene i Kokelv.

Alle skysstider her er basert på rutetider som Boreal har på sin lokalrute mellom Smørfjord og Lakselv.

Likedan ønsker administrasjonen innspill på hvorvidt barn bosatt på Stabburenes skal ha skoletilhørighet i Billefjord eller i Lakselv.

Administrasjonen vil på bakgrunn av høringsuttalelsene legge frem et saksfremlegg til politisk behandling i kommunestyret i 2017.

Etter vedtaket skal forskriften tinglyses i Norske Lovtidende.

Høringsfrist settes til 1. mai 2017.

Høringsinnspill kan sendes elektronisk til postmottak@porsanger.kommune.no, eller til Porsanger kommune, Rådhuset Pb 400 9712 Lakselv.

 

Tips en venn Skriv ut