A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Solnedgang i Porsangerfjorden

Høring om oppdatering av planprogram og hovedutfordringer

Høringsmøte for Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden vannområde

Vannområde Midt-Finnmark, i samarbeid med Finnmark fylkeskommune, inviterer til lokalt høringsmøte om oppdatering av planprogram og hovedutfordringer for Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden vannområde.
Målgruppen for møtet er lag og foreninger og andre som er interessert i vannforvaltningen i Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden vannområde.

Tid og sted
Høringsmøtet for Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden vannområde arrangeres på Rådhuset i Lakselv den 3. juni kl. 18.00 – 20.00.

Høring av planprogram og hovedutfordringer
Arbeidet etter vannforskriften er nå i planperiode 2016-2021. Gjeldende planer skal følges opp samtidig som ferdig rullerte og oppdaterte planer skal utarbeides for perioden 2022-2027. Oppstart med rullering og oppdatering av vannforvaltningsplaner starter med høring av forslag til oppdatert planprogram og hovedutfordringer i perioden 1.april – 30.juni 2019. For å få et best mulig grunnlag for det videre arbeidet, er det viktig med innspill fra alle.


Høringsdokumentene for Finnmark vannregion og Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden vannområde finner du her.

Invitasjon med program for møtet finner du her.

Tips en venn Skriv ut