A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Sprøyte

HPV-vaksine til gutter inn i barnevaksinasjonsprogrammet

Fra skoleåret 2018/2019 vil HPV-vaksine også til gutter legges inn i barnevaksinasjonsprogrammet.

Etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet har Stortinget besluttet at også gutter, på lik linje med jenter, skal få tilbud om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i 7. klassetrinn. Tilbudet gjelder fra og med skoleåret 2018/2019.

Kunnskapen om at HPV kan forårsake kreft i livmorhalsen og ytre kjønnsorganer hos kvinner ble først etablert på 1900-tallet. Siden er det vist at HPV også kan forårsake andre former for kreft hos kvinner og menn. HPV-infeksjon kan gi kreft i munn, svelg og analt (endetarmsåpningen) hos begge kjønn, samt penis hos menn.

Forekomsten av kreft i munn og svelg blant menn er økende og rammer fire ganger så hyppig hos menn som hos kvinner. HPV-vaksine tilbys nå til begge kjønn og gir lik mulighet til individuell beskyttelse mot HPV-relatert kreft.

For jenter og gutter i alderen 9-14 år er to doser HPV-vaksine tilstrekkelig for å bli fullvaksinert. Vaksinedosene skal gis med minimum seks måneders intervall for å sikre beskyttende effekt. Folkehelseinstituttet anbefaler at gutter og jenter i 7. klasse tilbys vaksine til samme tid - en dose om høsten og en om våren.

Folkehelseinstituttet har startet arbeidet med å utarbeide informasjonmateriell til guttene, deres foreldre og til kommunehelsetjenesten. Det oppdaterte materiellet vil være tilgjengelig fra sommeren 2018.

Du kan lese mer om HPV og barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets nettsider.