A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Nasjonale prøver

«Vi er gode, både ungan og læreran» -elev ved Lakselv barneskole

Hva er det med regning og elevene i Porsangerskolen?

Hver høst venter vi med spenning på hva de nasjonale prøvene kan si om våre elever og deres læring. En kort oppsummering av tidligere år, viser at vi har dårligere resultater på 5. trinn enn det vi ønsker, mens 8. og 9. trinn har hatt en meget positiv utvikling de siste to årene. 

Så hva er det med elevene i Porsangerskolen og regning? På alle trinn er det en tydelig og positiv utvikling i regning. Vi har færre elever på laveste nivå, og flere elever på høyere mestringsnivåer. Det er ikke mindre gledelig at vi også har en positiv utvikling i engelsk og lesing som er de andre ferdighetene som blir målt i den nasjonale prøvene. Gode resultater er resultat av systematisk og målrettet arbeid med elevene i klasserommet. 

Se resultatene her:
5. trinn
Ungdomstrinn