A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Lakselv kinos logo

Kultur og oppvekstavdelinga informerer:

Gode besøkstall på Lakselv kino.

Kinosjef Ida Balto på Lakselv kino kan vise til gode besøkstall på Lakselv kino for 1.halvår av 2014.

Bare i august måned har det vært en økning på 50 % fra året før.
Lakselv kino hadde i august 235 flere besøkende enn i samme måned i 2013. Totalt sett har det i 2014 vært en 10 % økning på Lakselv kino, noe som er svært gledelig. Når vi i tillegg vet at 2013 var et rekordår for Lakselv kino, så ser det svært lovende ut for dette driftsåret for PIAS som drifter Lakselv kino.
Dette viser at den investeringen som kommunen gjorde i sin tid med digitalisering og opprusting av det tekniske utstyret på kinoen er noe vi i Porsanger setter pris på, og er vel anvendte penger.
All ære til de som jobber på Lakselv kino som er flinke til å være dagsaktuelle og står på for kinoen.
Så er det bare å si som kinosjefen gjør, "Film er best på kino".

 

shareon email.png shareon print.png