A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Sprøyte

Influensavaksinering 2018

Årets influensavaksine er kommet og det er nå satt av datoer for vaksinering.

Årets influensavaksine er ankommet og Porsanger Kommune gir tilbud om vaksinering både i Lakselv, Indre Billefjord og Børselv.

Influensavaksinering anbefales til risikogrupper.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  - diabetes mellitus, type 1 og 2
  - kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  - kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  - kronisk leversvikt
  - kronisk nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  - nedsatt immunforsvar
  - svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Vaksinen koster kr 150,- og betales kontant ved oppmøte.

Innbyggere som ønsker vaksinen kan møte opp til følgende tidspunkter uten forhåndsbestilling av time:

Lakselv

11.10.2018 kl 10.00-15.00 Helsestasjonen på Rådhuset
25.10.2018 kl 10.00-14.00 Helsestasjonen på Rådhuset
16.11.2018 kl 10.00-13.00 Helsestasjonen på Rådhuset

Børselv

08.11.2018 kl 11.00-13.00 ved Solbrått aldershjem 2 etg.

Indre Billefjord

02.11.2018 kl 11.00-13.00 Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter, helsesøsterkontoret.

Tips en venn Skriv ut