A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Sprøyte

Influensavaksinering 2019

Årets influensavaksine er kommet og Porsanger kommune gir også i år tilbud om vaksinering både i Lakselv, Indre Billefjord og Børselv.

Vaksinen koster kr. 150.- og betales kontant eller med kort.

Lakselv:

21.10.2019 kl. 09.00-13.00 Helsestasjonen på rådhuset

24.10.2019 kl. 09.00-13.00 Helsestasjonen på rådhuset

15.11.2019 kl. 09.00-13.00 Helsestasjonen på rådhuset

Børselv:

25.10.2019 kl. 11.00-13.00 ved Solbrått aldershjem 2 etg.

Indre Billefjord:

12.11.2019 kl. 11.00-13-00 Billefjord skole

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine.

 • Barn og voksne med:

  • Diabetes mellitus, type 1 og 2

  • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)

  • Kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

  • Kronisk leversvikt

  • Kronisk nyresvikt

  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

  • Nedsatt immunforsvar

  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, eller individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt

 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende grise