A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Informasjon fra Fylkesmannen om beitekrisa i reindrifta

Fylkesmannen informerer om status i den pågående beitekrisen i reindriften, hvilke følger beitekrisen vil kunne få for annen arealbruk og hvordan kommunene kan bidra til å ivareta næringen og dyrevelferden. I denne artikkelen kan du også lese Reinvettreglene.

Reinvettreglene – hva skal du gjøre dersom du møter rein på tur?

1. Snu hvis du ser reinsdyr.
2. Kan du ikke snu? Gå i annen retning eller vent til reinen har trukket vekk.
3. Ha hunden i bånd
4. Ser du spor i snøen, vær oppmerksom.
5. Ser du én rein, vær oppmerksom. Det er mest sannsynlig flere rein i området.
6. Ikke kjør snøskuter i mørket eller skumringen. Rein blir paralysert av lyset.
7. Kjør vekk hvis reinen trekker mot snøskuteren. (Rein kan tro du kommer med fôr.)

 

Les informasjonen fra fylkesmannen ved å klikke her!