Publisert 25. nov. 2020 kl. 16:44

Pressemelding 25. november - en ny bekreftet smittet av covid-19

Les mer ...
Sist oppdatert 23. okt. 2020 kl. 14:55

Om testing for korona/Covid-19 i Porsanger

Ta kontakt med legestasjonen, telefon 78 46 00 40 mellom kl. 09.00 - 14.00 på hverdager for å få avtale om testing for Covid-19. 

Les mer ...
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Informasjon fra helse og omsorgsavdelingen

Her finner du status om nå-situasjonen og informasjon om korona.

Informasjon fra helse- og omsorgsadministrasjonen

På grunn av omdisponering av helsepersonell i det pågående beredskaps-arbeidet, vil det være forsinket utsendelse av enkeltvedtak om pleie- og omsorgstjenester. Innkomne søknader vil fortløpende vurderes, og hjelp som ikke kan vente vil iverksettes og skriftlig vedtak komme i etterkant.

 

Informasjon fra Legestasjonen

Kapasiteten på legestasjonen er nå svært presset. Det bes om forståelse for at dette kan medføre ventetid på telefon samt reseptbestillinger og spørsmål/svar som legges inn på helsenorge.no.

Timer hos fastleger går som normalt pr telefon eller avtalt oppmøte.

Legevakten går som normalt.

 

Korona:

Spørsmål vedrørende Korona besvares av sykepleier. Din henvendelse settes opp på en liste som besvares fortløpende. Noe ventetid må påregnes da det er stor pågang.

Har du mistanke om at du er smittet, skal du holde deg hjemme til du har snakket med helsepersonell og fått veiledning til hvordan du skal forholde deg. FHIs retningslinjer gjelder forøvrig.

  • Personer som er bekreftet smittet følges daglig opp av lege/sykepleier over telefon. Hold deg i isolasjon.
  • Nærkontakter til personer som er bekreftet smittet holder seg i karantene. Smittesporer vil ta kontakt når det er kapasitet. Det er ikke behov for testing med mindre det oppstår symptomer. Oppstår det symptomer skal man gå i isolasjon og ta telefonisk kontakt med legestasjonen for å avtale tid for testing.
  • Nærkontakter av nærkontakter bør ta forhåndsregler og være varsom i kontakt med andre, og være nøye med basale smittevernråd og være obs på symptomer.
  • Befolkningen for øvrig henstilles om å følge de nasjonale smittevernsråd.

Mer om isolasjon, karantene, nærkontakt mm finner man på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

 

Koronahuset, avstand og karantene
Koronahuset, avstand og karantene