A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Flom - flytt utstyr

Informasjon fra Porsanger kommune


 

Det er høy vannstand i Olderfjordelva. En del av flomvollen sør for E6/Repvåg kraftlag er gravd ut. Porsanger kommune har folk på stedet og er i dialog med NVE. Vi ber om at verdier sikres og at ferdsel i området unngås. Vi vurderer tiltak fortløpende. Mer info telefon 78460000 eller følg vår hjemmeside for oppdatering.

 

Oppdatering: 

15:30 Status er uendret. Vannstand på tur ned fra i går til i dag.