A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Frivillig

Informasjon om frivillig.no

Rekruttering av nye frivillige.
Frivillig.no er en digital oppslagstavle for rekruttering av frivillige og ble lansert 5 desember 2015. Nettsiden drives av Frivillighet Norge med midler fra Kulturdepartementet og er et vesentlig verktøy i en kampanje for felleskap og økt sosial støtte som Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget midler til i perioden 2016-2018.

Etter 209 dager har 356 organisasjoner fått inn 1950 interessemeldinger! Det er langt over forventet basert på erfaringer fra naboland og veldig gledelig å se at vi er så godt i gang!

Hva betyr dette for kommunen?
I august 2016 starter kampanjen rettet mot organisasjoner, lag og foreninger med mål om å få flest mulig til å registrere sin organisasjon på frivillig.no. Dette vil gi både kommunen og innbyggerne oversikt over frivillige organisasjoner lokalt og mangfoldet i frivillige oppdrag folk kan bidra til i lokalmiljøet. Frivillig.no er gratis å bruke både for folk og organisasjoner.
 
Vi anbefaler kommunene å søke på sin kommune på frivillig.no og deretter legge ut lenken til det søket på kommunens nettsider. På denne måten kan kommunen få vist frem lokal frivillighet.
 
Fra og med høsten 2016 vil kampanjen rette seg mot befolkningen i større grad. Kampanjen har utpekt unge, aktive eldre og minoriteter som prioriterte målgrupper. Vi ønsker at alle skal kunne finne organisasjoner og oppdrag hvor de kan bidra der de bor, og at de får en god opplevelse i sitt møte med frivilligheten.

Våre undersøkelser viser at hele 80% av de som blir rekruttert gjennom Frivillig.no bare har vært frivillig noen få ganger eller aldri før. Det betyr at Frivillig.no virker for å dra nye hender inn i frivilligheten!
 
Vi søker nå samarbeid med kommuner som iverksetter tiltak og arrangement for å fremme frivilligheten lokalt. Vi bidrar med kurs og kompetanseheving knyttet til rekruttering av frivillige samt opplæringsmateriell i bruk av det digitale verktøyet som frivillig.no er.
 
Så hva kan kommunen gjøre?

  • Legg en link til frivillig.no på kommunens nettside! (Og fortell oss gjerne at dere har gjort det)
  • Ta kontakt med oss hvis vi kan bidra på samlinger for kommunens frivillige organisasjoner
  • Gi oss info om kommunale eller fylkesvise frivillighetspriser, utmerkelser eller merkedager for frivilligheten hos dere.
  • Til høsten vil det bli mulig å hente ut lokal informasjon fra frivillig.no og integrere det så det dukker opp direkte på kommunens nettside. Ta gjerne kontakt hvis dette kan være interessant for din kommune!

Her er en liten film om Frivillig.no fortalt av de ansatte og nye frivillige hos Oslo Sanitetsforening! Med denne filmen ønsker vi i Frivillig.no dere en skikkelig god sommer!
https://www.youtube.com/watch?v=oC1yFYerYsQ


Med vennlig hilsen
Vanja Konradsen

Prosjektleder Frivillighet Norge

tel. 21 56 76 66 / 982 56 770

kontakt@frivillig.no

www.frivillig.no