A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Rådhuset i Porsanger

Informasjon om implementering av nytt nasjonalt legevakt telefon nummer

Fra og med 1. september i år blir det implementert nytt nasjonalt telefonnummer for å komme i kontakt med lege. Det nye nummeret er 116117. Dette nummeret er landsdekkende.

Helsedirektoratet har utgitt et eget skriv vedrørende nytt nasjonalt legevakt nummer.

Skrivet kan åpnes på vedlagte link:

2015-07-10 Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116 12876486_11681900_0 (3).pdf