A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
internasjonalt år for urfolksspråk

Internasjonalt år for urfolksspråk - 2019

2019 lea Riikkaidgaskasaš Álgoálbmotgielaid jahki.
Bovdet olbmuid hutkat searválagaid, báikkálaš giellajagidoaluid ja ráhkkanit giellavahkkui golggotmánus.

Sámi giella- ja kulturguovddážii miessemánu 15 b. dii. 18-21.

Bures boahtin!

2019 er Internasjonalt år for urfolksspråk.
Vi inviterer deg til å komme med ideer, innspill om lokale arrangement og forberede oss til språkuken i oktober.

På Samisk språk- og kultursenter 15 mai kl. 18-21.

Velkommen!

Tips en venn Skriv ut