Porsanger kommune deltar i et pilotprosjekt om etablering av en ny nasjonal modell for håndtering av vold og overgrep mot særlig sårbare voksne kalt TryggEst. TryggEst skal være ett «voksenvern» for personer som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Prosjektet skal gjøre det enkelt og tydelig for innbyggere som er bekymret for om en voksen person blir utsatt for overgrep å melde det inn, slik at kommunen kan gjøre nødvendige undersøkelser og tiltak. Mo...dellen skal sikre at meldinger blir ivaretatt på en systematisk, da et slikt system ikke finnes i kommunen i dag.

Porsanger kommune er en av 11 norske pilotkommuner som over 2 år skal samarbeide med Barne, ungdoms- og familiedirektoratet om å utvikle en nasjonal modell for å ivareta slike meldinger.

I den forbindelse vil det være en kickoff på Porsanger biblioteket mandag den 8. oktober 2018 der kommunenes innbyggere er invitert. Kommunens ansatte, interesseorganisasjoner og politikere oppfordres spesielt til å delta på dette.

Du kan lese mer om TryggEst på nettsiden tryggest.no.

Program for dagen:
Kl. 12: Åpning ved ordfører
Kl 12.15-12.45: Foredrag «Når vi våger å se» av Kenneth Hætta
Foreleser er mottaker av Fritt Ords Pris 2018 for Tysfjord-saken, og, tar oss gjennom beretninger om sårbare voksne som har blitt utsatt for vold og overgrep i Norge.
Kl 13.00-13.20 Presentasjon av TryggEst, hva går prosjektet ut på og hvilke aktører er med i vår kommune?