A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Prestekrager

Kommunalt demensteam

Porsanger kommune har etablert et tverrfaglig demensteam som har ukentlige kontordager.

Porsanger kommune har et tverrfaglig demensteam som for tiden består av vernepleier, sykepleier og lege.

Demensteamet har åpent hver tirsdag kl 0800-1500 og har kontorsted på Helsetun v/ legestasjonen.

Demensteamet kan tilby:
- utredning av hukommelsesvansker
- oppfølging av personer og pårørende til personer med demenssymptomer
- kartlegging av eventuelle hjelpebehov i og utenfor hjemmet
- veilede på hjelpemidler som støtter hukommelse og økt sikkerhet i hjemmet

Det kan gjøres avtaler med demensteamet i hjemmet eller på deres kontor.

Demensteamet har følgende kontaktinformasjon:
Tlf. 404 60 623
E-postadresser: christina.korslund@porsanger.kommune.no og lotte.hermansen@porsanger.kommune.no

Aktuelle nettsider med informasjon om demens er http://www.aldringoghelse.no/demens og http://nasjonalforeningen.no/