A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Kunngjøring av driftstilskudd veterinærpraksis

Porsanger kommune lyser ut 2 driftstilskudd til veterinærpraksis. Avtalen gjelder driftstilskudd til veterinærer for opprettholdelse av privat praksis for stordyr i Porsanger og Lebesby kommune. For mer informasjon, konkurransegrunnlag og oppdragsbeskrivelse ta kontakt med postmottak@porsanger.kommune.no. Referanse til sak 2019/2440. Kunngjøres på doffin  med referanse 2019-326347.