A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Kunngjøring: Oppstart av forhandlinger om utbygningsavtale i Lakselv sentrum

I henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd varsles det at Porsanger kommune ved utviklingsavdelingen, starter opp forhandlinger med utbyggeren av boliger i Peder Sivertsens vei:

  • Sentrumsboliger AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av deler av reguleringsplan for Peder Sivertsens vei nord

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk infrastruktur, herunder utbedring av offentlig vei, opparbeidelse av gang- og sykkelvei, nytt vann- og avløpsanlegg, gatebelysning i området ved Peder Sivertsens vei, samt ev. kommunale boliger. Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling. ​

Innspill til forhandlingen kan rettes skriftlig til:

  • ​Porsanger kommune ved utviklingsavdelingen
  • E-post: postmottak@porsanger.kommune.no 
  • Postadresse: Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv
  • Merk henvendelsen med Peder Sivertsens vei sak 2018 /110

​Kontaktperson ved spørsmål er Øystein Willersrud, e-post: oystein.willersrud@porsanger.kommune.no

Plankart