A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunevåpen Porsanger kommune

Vedtak av reguleringsplanen for E69 Ny Skarvbergtunnel

KUNNGJØRING

23. november 2016 - 15. desember 2016

Porsanger kommunestyre vedtok i møte 16.06.2016 sak PS 53/16 detaljregulering for E69 Ny Skarvbergtunnel. Reguleringsplanen er utarbeidet av Statens vegvesen.

 

Porsanger kommunestyre vedtok i møte 16.06.2016 sak PS 53/16 detaljregulering for E69 Ny Skarvbergtunnel. Reguleringsplanen er utarbeidet av Statens vegvesen.

Plandokumentene og vedtaket er tilgjengelige ved servicekontoret, Porsanger Rådhus fram til klagefristen utløper. Dokumentene kan også fås tilsendt på e-post ved henvendelse til postmottak@porsanger.kommune.no.

Vedtak om reguleringsplan kan påklages til etter forvaltningslovens § 28.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage innen 14.12.2016.

Klager sendes til: Porsanger kommune, Teknisk avdeling, Postboks 400, Rådhuset, 9712 Lakselv. Saken merkes med saks nr. :2014/1030