A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Finnmarkssykehsuet

Lærings- og mestringskurs - diabetes 2

Finnmarkssykehuset planlegger lærings- og mestringskurs for samisktalende pasienter og pårørende med diabetes 2.

 

I forbindelse med den internasjonale diabetesdagen planlegger Finnmarkssykehuset et lærings- og mestringskurs for samisktalende pasienter og pårørende med Diabetes 2 i Karasjok den 14. og 15.11.17. Finnmarkssykehuset vil komme nærmere tilbake om tid og sted.

Da en kronisk sykdom/ funksjonsnedsettelse gjerne påvirker hele familien, oppfordres til at også pårørende deltar på samme kurs som den som har diabetes.

På kurset får en faktakunnskap fra ulike yrkesgrupper av helsepersonell og en møter andre som er i samme situasjon som deg. Det å dele erfaringer fra hverdagen er en viktig del av kursene. Det vil bli lagt stor vekt på dialog som pedagogisk verktøy. Kursene utvikles i et samarbeid mellom helsepersonell og brukerorganisasjonene.

Det kreves henvisning fra lege for å delta.