A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Flyfrakt

Henvendelse til Samferdselsministeren

Landing av russiske fly på Lakselv lufthavn Banak

Følgende henvendelse ble i dag sendt til Samferdselsdepartementet, med kopi til Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Porsanger kommune har lenge jobbet med å utvikle potensialet for næringsutvikling knyttet til Lakselv lufthavn, Banak. Rullebanen er som kjent landets femte lengste, og har med sine 2788 meter kapasitet til å ta ned de største flyene.  

Kommunen har gjort store investeringer i forbindelse med etableringen av snuhavn tilknyttet Nordkapp. Private aktører har investert i en ny fraktterminal, som med sin beliggenhet i tilknytning til flyplassen vil gi sjømatnæringen bedre muligheter for frakt av fersk sjømat til markeder som normalt nås via Gardermoen eller Helsinki. I prosessen for å unngå avkorting av rullebanen, har vi også nådd frem til Avinor, som nå har valgt å søke luftfartsmyndighetene om dispensasjon for å beholde hele lengden. 

Gjennom hele 2016 har aktører flydd krabbe direkte fra Lakselv til Seoul, men 8. Januar er det slutt på dette. Norske luftfartsmyndigheter har gitt selskapet Aircontact AS tillatelse til å fly midlertidig til denne datoen. Konsekvensen av at dispensasjonen er opphevet er at det etter 8. Januar 2017 ikke blir mulig å fly krabbecharter direkte fra Lakselv. Dette har vært mulig frem til nå fordi selskapet har inngått avtale med et russisk cargoselskap, som naturligvis også har hatt anledning til å overfly Russland. Klausulen for å videreføre en dispensasjon har vært knyttet til kravet om at russiske myndigheter gir norske flyselskaper tillatelse til å overfly Russland. Vi er kjent med at russiske myndigheter nå har gitt tillatelse til at Norwegian sin flyvning Oslo - Bangkok kan flys over Russland. 

Aktørene jobber nå med andre alternativer, og i sin tilbakemelding til oss melder aktøren er at de nå vil velge å flytte hele operasjonen med krabbechartere til Ivalo i Nord-Finland, som også er ideell til deres behov, fordi fremføringen av krabber fra Honningsvåg til Ivalo i stedet for til Lakselv er ikke så veldig mye lenger. Norske myndigheter setter altså en stopper for krabbeoperasjoner fra Banak, fordi de ikke gir det russiske cargoselskapet dispensasjon til å lande på Banak. 

Dersom det skal være mulig å utvikle potensialet for frakt direkte fra Lakselv til verden, er næringslivet vårt avhengige av forutsigbare rammebetingelser slik at de tør å satse på denne transportruten, som vil gi markedene ferskere råvarer direkte fra Arktis. Uten at disse rammebetingelsene er på plass, vil det være vanskelig å se for seg frakt direkte fra Finnmark i fremtiden.

Porsanger kommune ber derfor Samferdselsministeren bidra til at saken finner sin løsning, herunder gi oss en avklaring på om det nå er grunnlag for å gi tillatelse til å lande russiske fly på Lakselv lufthavn Banak på permanent basis når russiske myndigheter har møtt norske myndigheters krav. Vi stiller gjerne i et møte sammen med representanter for næringen, for å drøfte utfordringene og muligheter for løsning.

 

Med vennlig hilsen/ Dearvuođaiguin/ Ystävälissii tervheissii

Aina Borch

Ordfører

Telefon: 95762710

cid:image001.png@01D190DE.6799FEE0

Telefon: 78 46 00 00
E-post: postmottak@porsanger.kommune.no
Adresse: Postboks 400, Rådhuset, 9712 Lakselv

Webside: www.porsanger.kommune.no